Index of families - Lot Moths and Butterflies - species recorded in and around Las Descargues, the Lot, France
drawing of a moth

Index of families

Micropterigidae

Eriocraniidae

Hepialidae

Nepticulidae

Opostegidae

Adelidae

Adelinae

Nematopogoninae

Incurvariidae

Tischeriidae

Tineidae

Myrmecozelinae

Meesiinae

Dryadaulinae

Scardiinae

Nemapogoninae

Tineinae

Psychidae

Naryciinae

Taleporiinae

Placodominae

Typhoniinae

Psychinae

Epichnopteryginae

Oiketicinae

Roeslerstammiidae

Douglasiidae

Bucculatricidae

Gracillariidae

Gracillariinae

Lithocolletinae

Phyllocnistinae

Yponomeutidae

Scythropiinae

Yponomeutinae

Praydinae

Argyresthiinae

Ypsolophidae

Ypsolophinae

Ochsenheimeriinae

Plutellidae

Acroplepiidae

Glyphipterigidae

Lyonetiidae

Lyonetiinae

Ethmiidae

Depressariidae

Elachistidae

Agonoxenidae

Scythrididae

Chimabacidae

Oecophoridae

Oecophorinae

Stathmopodinae

Lecithoceridae

Lecithocerinae

Batrachedridae

Coleophoridae

Momphidae

Blastobasidae

Autostichidae

Autostichinae

Symmocinae

Holcopogoninae

Amphisbatidae

Cosmopterigidae

Chrysopeleiinae

Antequerinae

Cosmopteriginae

Gelechiidae

Gelechinae

Dichomeridinae

Pexicopiinae

Limacodidae

Heterogynidae

Zygaenidae

Procridinae

Chalcosiinae

Zygaeninae

Sesiidae

Tinthiinae

Sesiinae

Cossidae

Cossinae

Zeuzerinae

Tortricidae

Tortricinae

Chlidanotinae

Olethreutinae

Choreutidae

Epermeniidae

Alucitidae

Pterophoridae

Agdistinae

Pterophorinae

Thyrididae

Pyralidae

Galleriinae

Pyralinae

Phycitinae

Crambidae

Scopariinae

Crambinae

Schoenobinae

Cybalomiinae

Acentropinae

Odontiinae

Evergestinae

Glaphyrinae

Cathariinae

Pyraustinae

Lasiocampidae

Poecilocampinae

Lasiocampinae

Endromidae

Saturniidae

Agliinae

Saturniinae

Lemoniidae

Sphingidae

Smerinthinae

Sphinginae

Macroglossinae

Axiidae

Hesperiidae

Pyrginae

Heteropterinae

Hesperiinae

Papilionidae

Parnassiinae

Papilioninae

Pieridae

Dismorphiinae

Pierinae

Coliadinae

Lycaenidae

Riodininae

Lycaeninae

Nymphalidae

Libytheinae

Heliconiinae

Nymphalinae

Limenitinae

Charaxinae

Apaturinae

Satyrinae

Danainae

Drepanidae

Thyatirinae

Drepaninae

Geometridae

Archiearinae

Ennominae

Oenochrominae

Geometrinae

Sterrhinae

Larentiinae

Notodontidae

Thaumetopoeinae

Pygaerinae

Notodontinae

Phalerinae

Heterocampinae

Noctuidae

Acronictinae

Bryophilinae

Herminiinae

Strepsimaninae

Catocalinae

Calpinae

Hypeninae

Euteliinae

Plusiinae

Acontiinae

Eustrotiinae

Cuculliinae

Amphypyrinae

Psaphidinae

Dilobinae

Stiriinae

Heliothinae

Glottulinae

Hadeninae

Noctuinae

Pantheidae

Lymantriidae

Nolidae

Nolinae

Chloephorinae

Eariadinae

Arctiidae

Lithosiinae

Syntominae

Arctiinae

^ Top of page

Cymolomia hartigiana AdultAleucis distinctata AdultScythris scopolella AdultScopula floslactata AdultConistra ligula Adult